ZDEŇKA CHALUPOVÁ

nakládání s odpady

ÚVOD

Poradíme si s veškerým železným i neželezným kovem.
Naše služby poskytujeme tak trochu opačně než jiné výkupny kovového odpadu s provozovnami. V praxi to vypadá tak, že my za Vámi přijedeme, vykoupíme Váš materiál na místě a odvezeme. Nemusíte se s ničím nosit a nakládat a nemusíte hledat odvoz a provozovnu kde vám odpad vykoupí. U nás stačí pouze to, že nás kontaktujete a my se o vše postaráme.

- výkup kovového odpadu

- výkup barevných kovů

- výkup elektromotorů

- výkup starých zařízení, strojů a zemědělské techniky

- demontáž a likvidace kovových technologií, staveb a různých celků

- veškeré kovové suroviny vykoupíme od malododavatelů i od velkododavatelů

Vždy se snažíme co nejvíce vyjít vstříc našemu zákazníkovi a jeho požadavkům. Našim cílem je Vaše maximální spokojenost.

Podle stavu, druhu a množství kovového odpadu se volí nejvhodnější způsoby jeho další úpravy za dodržování podmínek ochrany životního prostředí. Železný i neželezný šrot třídíme a následně odvážíme. V hutích a slévárnách je kov připraven znovu k použití a k další výrobě.

Kovové odpady nesmějí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.